IMOVINSKA PRAVA ROMA SA KOSOVA

IMOVINSKA PRAVA ROMA SA KOSOVAIng. Osman Balić– YUROM Centar12.6.2022 godine.Niš Na tеritoriji Kosova I Metohije, pre izbijanja sukoba živelo je oko 125.000Roma.Svi oni su imali svoju nepokretnu i pokretnu imovinu. Nepokretna imovina su: zemljište, zgrade (poslovne, stambene,stambeno-poslovne, ekonomske i dr.) i drugi građevinski objekti, kao i posebni delovi zgrada (stanovi, poslovneprostorije, garaže i garažna mesta) […]

Continue reading

June 13 Remembrance Day! Expulsion of Roma from Kosovo

In the 14th century, Roma groups are documented to have settled in the Balkans. Documents of Tsar Dušan IV first mention the arrival of Roma in Prizren in 1348. In Ottoman times, which lasted until 1912, Roma were an important cultural and economic factor in Kosovar society. Their handicraft skills, especially blacksmithing, were valued. Many […]

Continue reading